Intermediate Japanese

Ano machi, Kono machi, Sekai no Kuni

towns and countries in the world

Lowe Intermediate level

The following contents are available to members.

Garapagosu - Shinka no Shima

Galapagos - the island of evolution

Ekizochikku na Shima - Bari

exotic island - Bali

Girisha - Shinwa to Eege-kai no kuni

Greece - Greek myths and Aegean Sea

Nyuujiirando

New Zealand - Nature & Sheep

Foo to Shishuu no kuni - Betonamu

Fho & Embroidery - Vietnam

Tekiira to Takosu no Kuni - Mekishiko

tequila & tacos - Mexico

Kyuuden to 2-kaidate basu no machi desu

palace and double decker bus

Sabaku, Nairu, soshite, Rekishi no kuni desu

desert, Nile and history

Kirei na kuni desu

it's a beautiful country in Southeast Asia

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.