Information about each prefecture

PreIndexNext

Aomori-ken

Aomori-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiAomori-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]9,607.05 km2 [ 8 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]1,263,000 nin [ 31 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo131.5 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu25 do (Aomori city, average in August)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu0 do (Aomori city, average in January)
Tourist spotsKankoochiShirakami-sanchi, Towada-ko
Local products TokusanhinRingo (apple), Ninniku (garlic), Ika (squid)
Prefectural birdKen no ToriHakuchoo (swan)
Prefectural flowerKen no HanaRingo no hana (apple blossom)
Prefectural treeKen no KiHiba (Hiba)
TipsHitokotoHonshuu no ichiban Kita no ken,
Omatsuri no Nebuta ga yuumei,
Fuyu wa yuki ga takusan tsumoru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.