Information about each prefecture

PreIndexNext

Yamagata-ken

Yamagata-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiYamagata-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]9,323.46 km2 [ 9 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]1,090,000 nin [ 35 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo116.9 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu25 do (Yamagata city, average in July)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu-0.5 do (Yamagata city, average in January)
Tourist spotsKankoochiZaoo, Dewa sanzan, Yamadera
Local products TokusanhinSakuranbo (cherry), Yoonashi (pear), Gyuuniku (beef)
Prefectural birdKen no ToriOshidori (Mandarin Duck)
Prefectural flowerKen no HanaBenibana (Safflower)
Prefectural treeKen no KiSakuranbo (Cherry)
TipsHitokotoHaiku "Oku no hosomichi" to terebi dorama
"Oshin" de yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.