Information about each prefecture

PreIndexNext

Saitama-ken

Saitama-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiSaitama-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]3,797.25 km2 [ 39 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]7,330,000 nin [ 5 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo1,930.3 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.7 / 22.9 do (Saitama city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu8.8 / -1.4 do (Sitama city)
Tourist spotsKankoochiChichibu
Local products TokusanhinSooka Senbei (rice cracker)
Prefectural birdKen no ToriShirako Bato (eurasian collared dove)
Prefectural flowerKen no HanaSakurasoo (primrose)
Prefectural treeKen no KiKeyaki (Japanese zelkova)
TipsHitokotoChiba-ken dooyoo Tokyo no Bed Town,
Jinkoo wa 5-banme ni ooi, Noosanbutsu mo ooku,
Tokyo no Shoku no kyookyuuchi
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.