Information about each prefecture

PreIndexNext

Shiga-ken

Shiga-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiOtsu-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]4,017.36 km2 [ 38 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]1,412,000 nin [ 26 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo351.5 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31.4 / 23 do (Otsu city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu7.6 / 0.7 do (Otsu city)
Tourist spotsKankoochiBiwako, Hikonejoo
Local products TokusanhinOmiGyuu (beef), Ayu (sweetfish)
Prefectural birdKen no ToriKaitsuburi (little grebe)
Prefectural flowerKen no HanaShakunage (rhododendron)
Prefectural treeKen no KiMomiji (maple)
TipsHitokotoNihon saidai no mizuumi Biwako ga aru,
Sengoku Jidai no iseki ga takusan
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.