Information about each prefecture

PreIndexNext

Shimane-ken

Shimane-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiMatsue-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]6,707.86 km2 [ 19 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]680,000 nin [ 46 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo101.4 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.8 / 22.9 do (Matsue city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu8 / 0.8 do (matsue city)
Tourist spotsKankoochiIwamiGinzan, IzumoTaisha, Shinjiko
Local products TokusanhinKani (crab), Buri (yellowtail)
Prefectural birdKen no ToriHakuchoo (swan)
Prefectural flowerKen no HanaBotan (peony)
Prefectural treeKen no KiKuromatsu (black pine)
TipsHitokotoJinkoo ga 2-banme ni sukunai ken,
IwamiGinzan wa sekai isan
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.