Information about each prefecture

PreIndexNext

Hiroshima-ken

Hiroshima-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiHiroshima-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]8,479.26 km2 [ 11 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]2,817,000 nin [ 12 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo332.3 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32.1 / 24.3 do (Hiroshima city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9.6 / 1.7 do (Hiroshima city)
Tourist spotsKankoochiMiyajima, Genbaku Doomu (Atomic Bomb Dome)
Local products TokusanhinKaki (oyster), Orenji (orange), remon (lemon)
Prefectural birdKen no ToriAbi (red-throated diver)
Prefectural flowerKen no HanaMomiji no Hana (maple)
Prefectural treeKen no KiMomiji no Ki (maple)
TipsHitokotoMiyajima to Genbaku Doomu wa sekai isan
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.