Information about each prefecture

PreIndexNext

Miyazaki-ken

Miyazaki-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiMiyazaki-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]7,734.81 km2 [ 14 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]1,081,000 nin [ 36 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo139.8 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.9 / 23.7 do (Miyazaki city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu12.8 / 2.6 (Miyazaki city)
Tourist spotsKankoochiNichinan Kaigan, AoShima, Kirishima
Local products TokusanhinMangoo (mango), Kyuuri (cucumber), Unagi (eel)
Prefectural birdKen no ToriKoshijiroYamaDori (phasianus soemmerringii ijimae)
Prefectural flowerKen no HanaHamayuu (crinum)
Prefectural treeKen no KiYamaZakura (one of the cherry blossom), ObiSugi (one of the cedar)
TipsHitokotoMiyazaki wa "Nangoku" to yobare,
atatakai kikoo ga tokuchoo,
Mango o hajime kudamono ga hoofu
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.