Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

Latest

ame, yuki, furu, yamu, tsumoru

2020/April/05

The following contents are available to members.

INDEX

gaishutsu, kinshi, seigen, zaitaku-kinmu

2020/March/23

gyooji, ibento, chuushi, enki, yotei-doori, jikan-doori

2020/March/07

kyuukoo, kakutei, noru, oriru, norikaeru

2020/February/16

meeru, okuru, kuru, henji, tenpu

2020/January/30

nomi-kai, warikan, betsubetsu, harau

2020/January/11

O-Shoogatsu, inaka, kuni, jikka

2019/December/27

yotei, yoyaku, yakusoku, torikesu, kyanseru

2019/December/01

arau, sentaku, sentaku-mono, hosu, kawaku, kawakasu

2019/November/02

mushi-atsui, shikke, shimeru, nureru

2019/October/01

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.