Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

The following contents are available to members.

Latest

petto, kau, esa, osu / mesu, 1-piki, 2-hiki

2022/April/25

INDEX

denki, denchi, batterii, juuden

2022/March/13

koin-rokkaa, nimotsu, azukeru, azukaru

2022/February/01

hana, saku, chiru, kareru, shinu

2022/January/09

Kuukoo, Hikooki, demasu, tsukimasu, Chokkoo-bini

2021/December/12

eiga, dooga, gazoo, gamen, hyooji

2021/November/22

kusuri, kusuri-ya, yakkyoku, nomu, nuru, kiku

2021/October/24

takuhai, takuhai-bin, teiku-auto, mochi-kaeri, ten'nai

2021/09/20

katsu, makeru, hikiwake, [A] tai [B], yuushoo

2021/July/25

shiai, senshu, chiimu, aite

2021/July/18

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.