Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

The following contents are available to members.

Latest

takuhai, takuhai-bin, teiku-auto, mochi-kaeri, ten'nai

2021/09/20

INDEX

katsu, makeru, hikiwake, [A] tai [B], yuushoo

2021/July/25

shiai, senshu, chiimu, aite

2021/July/18

insutooru, daunroodo, kidoo, hiraku, tojiru, ochiru, katamaru

2021/June/27

ame, furu, yamu, nureru, kasa, oritatami no kasa

2021/June/04

zaitaku-kinmu, rimooto, onrain, taimen, mieru, kikoeru

2021/April/11

kusuri, nomu, chuusha, wakuchin, utsu, sesshu

2021/February/24

gakkoo, nyuugaku, sotsugyoo, shuushoku

2021/January/15

dekakeru, asobi ni iku, asobu

2020/December/14

honmono, nisemono, omocha, sokkuri

2020/November/24

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.