Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

Latest

arau, sentaku, sentaku-mono, hosu, kawaku, kawakasu

2019/November/02

The following contents are available to members.

INDEX

mushi-atsui, shikke, shimeru, nureru

2019/October/01

ondo, kion, suion, taion, hakaru

2019/August/30

tsutomeru, shuushoku, taishoku, yameru

2019/August/03

iriguchi, deguchi, genkan, uketsuke, annaisho (annaijo)

2019/June/28

byooki, kega, byooin, nyuuin, tai'in

2019/June/09

shihatsu, shuuden, maniau, nori-okureru

2019/May/11

kaimono, nedan, kuraberu, onaji, chigau

2019/April/23

shain, sei-shain, baito / paato, haken shain, juugyooin

2019/April/06

kaji, sooji, sentaku, ryoori, katazukeru

2019/March/09

harau, shiharai, genkin, kaado, ginkoo furikomi, daibiki

2019/February/11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.