Information about each prefecture

PreIndexNext

Hokkaidoo

Hokkaidoo Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiSapporo-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]5,224,614 nin [ 8 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]83,456.64 km2 [ 1 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo67 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu26.0 / 18.0 do (Sapporo)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu2.0 / -5.0 do (Sapporo)
Tourist spotsKankoochiShiretoko, Niseko
Local products TokusanhinJagaimo (potato), Meron (melon), Kani (crab)
Prefectural birdKen no ToriTanchoo (Japanese crane)
Prefectural flowerKen no HanaHamanasu (Japanese rose)
Prefectural treeKen no KiEzomatsu (Japanese spruce)
TipsHitokotoNihon no ichiban Kita no ken, Shizen ga kirei
Fuyu wa takusan yuki ga tsumoru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.