Information about each prefecture

PreIndexNext

Miyagi-ken

Miyagi-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiSendai-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]2,301,996 nin [ 14 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]7,285.74 km2 [ 16 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo316 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu24 do (Sendai city, average in August)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu1.5 do (Sendai city, average in January)
Tourist spotsKankoochiMatsushima, Sendai, Naruko-onsen
Local products TokusanhinKaki (oyster), Gyuutan (ox tongue), Sanma (saury)
Prefectural birdKen no ToriGan (Greater White-fronted Goose)
Prefectural flowerKen no HanaMiyaginohagi (Bush clover)
Prefectural treeKen no KiKeyaki (Japanese zelkova)
TipsHitokotoToohoku-chihoo no nantoo ni aru
Nihon-sankei no hitotsu Matsushima ga yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.