Information about each prefecture

PreIndexNext

Fukui-ken

Fukui-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiFukui-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]766,863 nin [ 43 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]4,189.59 km2 [ 34 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo183 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 / 22 do (Fukui city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu6.5 / 0 do (Fukui city)
Tourist spotsKankoochiMizushima island, WakasaWan, MikataGoko,
Kuzuryuuko
Local products TokusanhinKani (crab), EchizenYaki (porcelain)
Prefectural birdKen no ToriTsugumi (thrush)
Prefectural flowerKen no HanaSuisen (narcissus)
Prefectural treeKen no KiMatsu (pine tree)
TipsHitokotoNihon-kai ni men shi, hikakuteki minami ni aru ga,
yuusuu no goosetsu chitai
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.