Information about each prefecture

PreIndexNext

Mie-ken

Mie-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiTsu-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,770,254 nin [ 22 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]5,777.22 km2 [ 25 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo307 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.9 / 23.9 do (Tsu citu)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9.1 / 1.4 do (Tsu city)
Tourist spotsKankoochiIse Jinguu, Ise Shima
Local products TokusanhinIseEbi (lobster), Mikan (mandarin orange), Shinju (pearl)
Prefectural birdKen no ToriShiroChidori (kentish plover)
Prefectural flowerKen no HanaHanaShoobu (one of the iris)
Prefectural treeKen no KiJinguuSugi (one of the cedar)
TipsHitokotoIse Jinguu ni wa zenkoku kara takusan no
hito ga sanpai ni kuru,
Taifuu no toorimichi to shite yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.