Information about each prefecture

PreIndexNext

Okayama-ken

Okayama-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiOkayama-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,888,432 nin [ 20 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]7,113.21 km2 [ 17 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo265 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32 / 23 do (Okayama city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9 / 1 do (Okayama city)
Tourist spotsKankoochiKurashiki, Kibitsu Jinja
Local products TokusanhinMomo (peach), Budoo (grape), BizenYaki (Bizen pottery)
Prefectural birdKen no ToriKiji (pheasant)
Prefectural flowerKen no HanaMono no Hana (peach blossom)
Prefectural treeKen no KiAkaMatsu (red pine)
TipsHitokotoRekishiteki na machi Kurashiki wa yuumei na kankoochi
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.