Information about each prefecture

PreIndexNext

Yamaguchi-ken

Yamaguchi-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiYamaguchi-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,342,059 nin [ 27 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]6,112.89 km2 [ 23 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo220 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31.5 / 21.9 do (Yamaguchi city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9 / 0 do (Yamaguchi city)
Tourist spotsKankoochiShimonoseki, Akiyoshidai
Local products TokusanhinFugu (blowfish), Kamaboko (boiled fish paste)
Prefectural birdKen no ToriNabeZuru (hooded crane)
Prefectural flowerKen no HanaNatsuMikan no Hana (watson pomelo blossom)
Prefectural treeKen no KiAkaMatsu (red pine)
TipsHitokotoShimonoseki no Fugu wa yuumei,
Akiyoshidai ni wa Nihon saidai no Shoonyuudoo ga aru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.