Information about each prefecture

PreIndexNext

Oita-ken

Oita-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiOita-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,123,852 nin [ 34 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]6,339.55 km2 [ 22 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo177 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 / 23 do (Oita city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu10.3 / 1.9 do (Oita city)
Tourist spotsKankoochiBeppu Onsen
Local products TokusanhinShiitake (one of the mushroom), Seki Aji (Seki horse mackerel)
Prefectural birdKen no ToriMejiro (white-eye)
Prefectural flowerKen no HanaBungoUme no Hana (one of the apricot)
Prefectural treeKen no KiBungoUme no Ki (one of the apricot)
TipsHitokotoBeppu wa Nihon de yuusuu no onsen,
Nihon kakuchi kara kankookyaku ga kuru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.