Information about each prefecture

PreIndexNext

Kumamoto-ken

Kumamoto-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiKumamoto-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,738,301 nin [ 23 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]7,405.84 km2 [ 15 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo235 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32.6 / 23 do (Kumamoto city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu10.3 / 0.8 do (Kumamotocity)
Tourist spotsKankoochiAsosan, Ariakekai, Amakusa
Local products TokusanhinKurumaEbi (prawn), KarashiRenkon (mustard lotus root),
NatsuMikan (Watson pomelo)
Prefectural birdKen no ToriHibari (skylark)
Prefectural flowerKen no HanaRindoo (autumn bellflower)
Prefectural treeKen no KiKusunoki (camphor tree)
TipsHitokotoAsosan wa Nihon de yuusuu no kazan,
Kono chihoo no hoogen "Kumamotoben" wa yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.