Information about each prefecture

PreIndexNext

Gunma-ken

Gunma-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiMaebashi-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,939,110 nin [ 18 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]6,363.16 km2 [ 21 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo305 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 / 22.3 do (Maebashi city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu8.6 / -1.1 do (Maebashi city)
Tourist spotsKankoochiKusatsu Onsen, Minakami Onsen, Ikaho
Local products TokusanhinKonnyaku (paste made from konjak flour), Daruma (Daruma doll)
Prefectural birdKen no ToriYamadori (copper pheasant)
Prefectural flowerKen no HanaRengeTsutsuji (Japanese azalea)
Prefectural treeKen no KiKuroMatsu (Japanese black pine)
TipsHitokotoNihon no hobo chuuoo ni ichi suru,
Yuumei na Onsen ga takusan aru,
Asamayama wa kazan de tokidoki funka suru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.