Information about each prefecture

PreIndexNext

Tochigi-ken

Tochigi-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiUtsunomiya-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,933,146 nin [ 19 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]6,408.28 km2 [ 20 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo302 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30 / 21 do (Utsunomiya city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu8 / -3.5 do (Utsunomiya city)
Tourist spotsKankoochiNikkoo, Kinugawa, Nasu
Local products TokusanhinMashikoYaki (Mashioko pottery)
Prefectural birdKen no ToriOoruri (blue-and-white flycatcher)
Prefectural flowerKen no HanaYashioTsustuji (one of the azalea)
Prefectural treeKen no KiTochi no ki (Aesculus turbinata)
TipsHitokotoNikkoo wa Kyoto to narabu daihyooteki na kankoochi,
Kinugawa wa onsen to kawakudari de yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.