Information about each prefecture

PreIndexNext

Ibaraki-ken

Ibaraki-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiMito-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]2,867,009 nin [ 11 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]6,095.69 km2 [ 24 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo470 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu25 do (Mito, average in August)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu2.8 do (Mito, average in January)
Tourist spotsKankoochiMito, Ooarai suizokukan, Kasumigaura
Local products TokusanhinMeron (melon), Hamaguri (clam), Shiitake (chinese mushroom)
Prefectural birdKen no ToriHibari (skylark)
Prefectural flowerKen no HanaBara (rose)
Prefectural treeKen no KiUme (ume)
TipsHitokotoTsukuba kenyuu gakuen toshi ga aru
Mito no "Nattoo" ga yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.