Information about each prefecture

PreIndexNext

Tokyo-to

Tokyo-to Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiTokyo (Shinjuku-ku)
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]14,047,594 nin [ 1 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]2,187.58 km2 [ 45 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo6,403 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32 / 24 do (Tokyo)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9 / 2 do (Tokyo)
Tourist spotsKankoochiAsakusa, Takao-san, Tsukiji, Harajuku
Local products TokusanhinKomatsuna (japaneses green), Kingyo (goldfish)
Prefectural birdKen no ToriIchoo (ginkgo)
Prefectural flowerKen no HanaSakura (cherry blossoms)
Prefectural treeKen no KiYurikamome (black-headed gull)
TipsHitokotoNihon no shuto, seiji ya keizai no chuushin,
Jinkoo wa ichiban ooi ga, menseki wa 45-banme
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.