Information about each prefecture

PreIndexNext

Kanagawa-ken

Kanagawa-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiYokohama-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]9,237,337 nin [ 2 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]2,415.84 km2 [ 43 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo3,823 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 do (Yokohama, average in August)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu6 do (Yokohama, average in January)
Tourist spotsKankoochiYokohama, Hakone, Kamakura
Local products TokusanhinMikan (mandarin orange), Butaniku (pork), Shako (Mantis Shrimp)
Prefectural birdKen no ToriIchoo (ginkgo)
Prefectural flowerKen no HanaYamayuri (gold-banded lily)
Prefectural treeKen no KiKamome (common gull)
TipsHitokotoTokyo no minami,
jinkoo wa Tokyo no tsugi ni ooi, Menseki wa 43-banme
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.