Information about each prefecture

PreIndexNext

Shizuoka-ken

Shizuoka-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiShizuoka-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]3,633,202 nin [ 10 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]7,780.37 km2 [ 13 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo467 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.6 / 23.5 do (Shizuoka city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu11.4 / 1.6 do (Shizuoka city)
Tourist spotsKankoochiIzu Hantoo, Hamanako
Local products TokusanhinOcha (green tea), Mikan (mandarin orange), Unagi (eel)
Prefectural birdKen no ToriSankooChoo (Japanese paradise flycatcher)
Prefectural flowerKen no HanaTsutsuji (azalea)
Prefectural treeKen no KiKinmokusei (fragrant olive)
TipsHitokotoFujisan no minami-gawa ni atte, Taiheiyoo ni menshite iru,
Nihon no Ocha no yaku 40% ga seisan sareru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.