Information about each prefecture

PreIndexNext

Yamanashi-ken

Yamanashi-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiKoofu-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]809,974 nin [ 42 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]4,465.37 km2 [ 32 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo181 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32 / 22 do (Koofu city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu8.6 / -2.7 do (Koofu city)
Tourist spotsKankoochiFujisan, FujiGoko
Local products TokusanhinBudoo (grape), Wain (wine)
Prefectural birdKen no ToriUguisu (Japanese nightingale)
Prefectural flowerKen no HanaFujiZakura (one of the cherry blossoms)
Prefectural treeKen no KiKaede (maple tree)
TipsHitokotoFujisan wa Yamanashi-ken to Shizuoka-ken no kyookai ni aru,
Fujisan no fumoto ni aru 5-tsu no mizuumi "FujiGoko" wa
yuumei na kankoochi
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.