Information about each prefecture

PreIndexNext

Nara-ken

Nara-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiNara-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,324,473 nin [ 29 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]3,691.09 km2 [ 40 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo359 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30 / 23 do (Nara city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu8 / 2 do (Nara city)
Tourist spotsKankoochiTodaiji, Shoosooin, YoshinoYama
Local products TokusanhinIchigo (strawberry), Suika (watermelon), UjiCha (Uji green tea)
Prefectural birdKen no ToriKomaDori (Japanese robin)
Prefectural flowerKen no HanaNaraYaeZakura (one of the cherry blossom)
Prefectural treeKen no KiSugi (cedar)
TipsHitokotoKyoto to narabu rekishiteki na kankoochi,
Rekishiteki ni wa Kyoto yori furui otera ga takusan aru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.