Information about each prefecture

PreIndexNext

Wakayama-ken

Wakayama-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiWakayama-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]922,584 nin [ 40 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]4,726.29 km2 [ 30 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo195 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu32 / 24 do (Wakayama city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9.7 / 2.5 do (Wakayama city)
Tourist spotsKankoochiKooyasan, Kumanoji, Shirahama
Local products TokusanhinTachiuo (hairtail), Ume (apricot), Mikan (mandarin orange)
Prefectural birdKen no ToriMejiro (white-eye)
Prefectural flowerKen no HanaTsutsuji (azalea)
Prefectural treeKen no KiKusunoki (camphor tree)
TipsHitokotoHonshuu no sainantan, Taiheiyoo ni menshi,
kaisanbutsu ga hoofu, Yoku Taifuu ga jooriku suru
Kumanoji wa Sekai Isan
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.