Information about each prefecture

PreIndexNext

Tottori-ken

Tottori-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiTottori-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]553,407 nin [ 47 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]3,507.26 km2 [ 41 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo158 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 / 22 do (Tottori city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu7.7 / 0.4 do (Tottori city)
Tourist spotsKankoochiTottori Sakyuu
Local products TokusanhinKani (crab), Nashi (pear)
Prefectural birdKen no ToriOshiDori (mandarin duck)
Prefectural flowerKen no HanaNashi (pear)
Prefectural treeKen no KiDaisenkyaraboku (one of the yew tree)
TipsHitokotoNihon de jinkoo ga ichiban sukunai ken,
Fuyu wa ooyuki ga furu goosetsu chitai
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.