Information about each prefecture

PreIndexNext

Hyogo-ken

Hyogo-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiKobe-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]5,465,002 nin [ 7 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]8,395.89 km2 [ 12 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo651 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 / 25 do (Kobe city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9 / 2.6 do (Kobe city)
Tourist spotsKankoochiHimejiJoo, Naruto no Uzushio, Akashi kaikyoo, Rokkoo
Local products TokusanhinKobeGyuu (Kobe beef)
Prefectural birdKen no ToriKoonoTori (stork)
Prefectural flowerKen no HanaNojigiku (one of the chrysanthemum)
Prefectural treeKen no KiKusunoki (camphor tree)
TipsHitokotoHimejiJoo wa Nihon de ichiban kirei na shiro to iware
Kokuhoo de Sekai Isan,
Setonaikai ni menshi, Naruto no Uzushio ga yuumei
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.