Information about each prefecture

PreIndexNext

Tokushima-ken

Tokushima-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiTokushima-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]719,559 nin [ 44 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]4,146.59 km2 [ 36 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo174 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 / 24 do (Tokushima city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9.8 / 2.5 do (Tokushima city)
Tourist spotsKankoochiNaruto no Uzushio, Awaodori (Awa dance festival)
Local products TokusanhinSudachi (one of the orange), Mikan (mandarin orange)
Prefectural birdKen no ToriShirasagi (white egret)
Prefectural flowerKen no HanaSudachi no Hana (Sudachi blossom)
Prefectural treeKen no KiYamaMomo (bayberry)
TipsHitokotoAwaodori wa dokutoku no odori de yuumei,
400-nen ijoo no rekishi ga ari,
omatsuri de wa 10-man-nin ijoo ga kono odori o odoru
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.