Information about each prefecture

PreIndexNext

Koochi-ken

Koochi-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiKochi-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]691,527 nin [ 45 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]7,105.15 km 2 [ 18 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo97 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31.6 / 23.6 do (Kochi city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu113.8 / 1.8 do (Kochi city)
Tourist spotsKankoochiMurotoMisaki, AshizuriMisaki, ShimantoGawa
Local products TokusanhinKatsuo (bonito), Piiman (green pepper), Nasu (eggplant)
Prefectural birdKen no ToriYairoChoo (fairy pitta)
Prefectural flowerKen no HanaYamaMomo (bayberry)
Prefectural treeKen no KiYanaseSugi (one of the cedar)
TipsHitokotoTaifuu no toorimichi, Jooriku wa
Kyuushuu no Kagoshima ni tsuide 2-banme ni ooi
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.