Information about each prefecture

PreIndexNext

Ehime-ken

Ehime-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiMatsuyama-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,334,841 nin [ 28 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]5677.55 km2 [ 26 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo235 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31 do / 23 do (Matsuyama city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu9 do / 2 do (Matsuyama city)
Tourist spotsKankoochiMatsuyama, Doogo-onsen, Uwajima
Local products TokusanhinMikan (satsuma mandarin), Taoru (towel), Ichigo (strawberry)
Prefectural birdKen no ToriKomadori (Japanese Robin)
Prefectural flowerKen no HanaMikan no hana (satsuma mandarin blossom)
Prefectural treeKen no KiMatsu (pine)
TipsHitokotoDoogo-onsen wa Nihon de ichiban furui onsen,
Natsume Sooseki no shoosetsu "Bocchan" no
butai ni mo natta
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.