Information about each prefecture

PreIndexNext

Nagasaki-ken

Nagasaki-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiNagasaki-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,312,317 nin [ 30 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]4,104.90 km2 [ 37 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo318 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu31.3 / 24.8 do (Nagasaki city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu10.3 / 3.6 do (Nagasaki city)
Tourist spotsKankoochiNagasaki-shi, Unzen, Fugendake
Local products TokusanhinNagasaki Chanpon (dish of noodles), Shinju (pearl),
Biidoro (glasswork)
Prefectural birdKen no ToriOshidori (mandarin duck)
Prefectural flowerKen no HanaUnzenTsutsuji (Miyamakirishima) (Kyushu azalea)
Prefectural treeKen no KiHinoki (cypress), Tsubaki (camellia)
TipsHitokotoEdo-jidai no Sakoku no aida, Nagasaki dake ni
gaikokujin no kyojuu ga yurusarete imashita.
Tooji, gaikoku no bunka wa koko kara Nihon kakuchi ni
tsutawarimashita.
Hiroshima ni tsuide futatsume no Genbaku ga tooka
sareta tokoro
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.