Information about each prefecture

PreIndexNext

Okinawa-ken

Okinawa-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiNaha-shi
Population [Ranking]Jinkoo [Jun'i]1,467,480 nin [ 25 ]
Area (km2) [Ranking]Menseki [Jun'i]2,275.94 km2 [ 44 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo643 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.9 / 26 do (Naha city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu19 / 14 do (Naha city)
Tourist spotsKankoochiShurijoo, ChuraUmi Suizokukan, Ookuno shima to biichi
Local products TokusanhinMangoo (mango), Painappuru (pineapple), KuroZatoo (raw sugar)
Prefectural birdKen no ToriNoguchigera (Okinawa woodpecker)
Prefectural flowerKen no HanaDeigo (erythrina variegata)
Prefectural treeKen no KiRyukyuMatsu (Ryukyu pine)
TipsHitokotoNihon no ichiban minami no ken,
Okinawa dokutoku no bunka, tabemono, ongaku ga aru,
Mata, chooju no ken to shite mo yuumei,
Shurijoo wa sekai isan
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.