Intermediate Japanese 305

Iroiro na Wadai

Various Topics

Intermediate level

Latest

Nihon no Uki "Tsuyu" 2024

"Tsuyu" Rainy season in Japan

2024/June/16

The following contents are available to members.

GachaGacha ... Kodomo no Asobi ka, Gyanburu ka?

GachaGacha ... Is it children's games or gamble?

Supootsu no Shurui

kinds of sport

Nihon de Ninki ga aru Supootsu : Yakyuu

Baseball : popular sports in Japan

"Kimetsu no Yaiba" Dai-Bureiku
Nihon no Kyodai Sangyoo "Anime"

"Kimetsu no Yaiba" (Demon Slayer) big break
Japan's huge industry "Anime"

"Konchuu-shoku" wa Sekai o sukuu

"insect eating" save the world

Kawaru ka... Nihon no "Genkin Shugi"

"cash-based society" Will it change?

Sukii ni ikoo !

let's go skiing !

Sekai no Yama

Mountains in the world

Rekoodo Fukkatsu

"record" comes back

Orinpikku to Waarudo-Kappu

Olympic Games vs. World Cup

MachuPichu - Nazo no Kuuchuu Toshi

Machu Picchu - mysterious city in the air

Doobotsu no Osu to Mesu

male and female of animals

Ho'nyuurui - Kujira to Sakana

mammals - whale vs. fish

Robotto Suutsu

"robot suit" (powered exoskeleton)

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact